In den Blijdenberg... is 't allemaal nie zo erg

In den Blijdenberg... is 't allemaal nie zo erg

In den Blijdenberg... is 't allemaal nie zo erg

Sommige hebben een bijnaam, andere niet. Sommigen vinden dat erg, anderen niet. Tenminste zolang ze niet beseffen dat die bijnaam de werkelijkheid erg kort benadert. Soms hebt ge daar geen erg in, en dat is ook niet erg. Maar als ge daar erg in krijgt, dan kunt ge uzelf daaraan wel ergeren. Voor de rest is 't allemaal nie zo erg

Enfin, ge kunt beter eens komen kijken.

Net als vorige jaren spelen we weer 5 keer: